VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

The transformation of procollagen into collagen

   
Orekhovich V.N., Pavlikhina L.V.
PubMed Id: 13456403
Year: 1957  Volume: 3  Issue: 3  Pages: 195-201
Download PDF:  
Citation:

Orekhovich, V. N., Pavlikhina, L. V. (1957). The transformation of procollagen into collagen. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 3(3), 195-201.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)