VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Effect of strophanthin K on aerobic phosphorylation of the myocardium

   
Kondrashova M.N.
PubMed Id: 13530780
Year: 1957  Volume: 3  Issue: 6  Pages: 403-408
Download PDF:  
Citation:

Kondrashova, M. N. (1957). Effect of strophanthin K on aerobic phosphorylation of the myocardium. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 3(6), 403-408.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)