VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Effect of vitamin C on hypercholesterinemia in fasting rabbits

   
Kalmakov V.N.
PubMed Id: 13530782
Year: 1957  Volume: 3  Issue: 6  Pages: 414-419
Download PDF:  
Citation:

Kalmakov, V. N. (1957). Effect of vitamin C on hypercholesterinemia in fasting rabbits. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 3(6), 414-419.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)