VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Purification and crystallization of erythrogenic scarlet fever toxin

   
Kushko I.V., Konikov A.P., Shcheglova A.S.
PubMed Id: 13557938
Year: 1958  Volume: 4  Issue: 1  Pages: 33-38
Download PDF:  
Citation:

Kushko, I. V., Konikov, A. P., Shcheglova, A. S. (1958). Purification and crystallization of erythrogenic scarlet fever toxin. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 4(1), 33-38.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)