VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Isolation of properdin and certain data on its chemistry

   
Voluiskaia E.N., Cheburkina N.V., Tovarnitskii V.I.
PubMed Id: 13676387
Year: 1959  Volume: 5  Issue: 3  Pages: 200-205
Download PDF:  
Citation:

Voluiskaia, E. N., Cheburkina, N. V., Tovarnitskii, V. I. (1959). Isolation of properdin and certain data on its chemistry. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 5(3), 200-205.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)