VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Kynureninase liver activity in tumor-bearing animals

   
Tatarskii V.V.
PubMed Id: 13676388
Year: 1959  Volume: 5  Issue: 3  Pages: 206-211
Download PDF:  
Citation:

Tatarskii, V. V. (1959). Kynureninase liver activity in tumor-bearing animals. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 5(3), 206-211.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)