VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Formation of oxycholesterols in starved rabbits

   
Nedzvetskii S.V., Mikhailova T.A.
PubMed Id: 14426311
Year: 1959  Volume: 5  Issue: 4  Pages: 276-278
Download PDF:  
Citation:

Nedzvetskii, S. V., Mikhailova, T. A. (1959). Formation of oxycholesterols in starved rabbits. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 5(4), 276-278.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)