VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Quantative determination of collagen in pulmonary tissue

   
Slutskii L.I., Sheleketina I.I.
PubMed Id: 13831740
Year: 1959  Volume: 5  Issue: 6  Pages: 466-468
Download PDF:  
Citation:

Slutskii, L. I., Sheleketina, I. I. (1959). Quantative determination of collagen in pulmonary tissue. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 5(6), 466-468.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)