VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Biological activity and metabolism of 5-hydroxytryptamine (serotonin)

   
Paskhina Ts..
PubMed Id: 13733125
Year: 1960  Volume: 6  Issue: 5  Pages: 447-458
Download PDF:  
Citation:

Paskhina, Ts. . (1960). Biological activity and metabolism of 5-hydroxytryptamine (serotonin). Voprosy Meditsinskoi Khimii, 6(5), 447-458.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)