VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Chemical structure and biological activity of organic phosphate cholinesterase inhibitors

   
Volkova R.I., Godovikov N.N., Kabachnik M.I., Magazanik L.G., Mastriukova T.A., Mikhel'son M.Ia., Rozhkova E.K., Fruentov N.K., Iakovlev V.A.
PubMed Id: 13782007
Year: 1961  Volume: 7  Issue: 3  Pages: 250-259
Download PDF:  
Citation:

Volkova, R. I., Godovikov, N. N., Kabachnik, M. I., Magazanik, L. G., Mastriukova, T. A., Mikhel'son, M. Ia., Rozhkova, E. K., Fruentov, N. K., Iakovlev, V. A. (1961). Chemical structure and biological activity of organic phosphate cholinesterase inhibitors. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 7(3), 250-259.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)