VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Metabolism of labile brain phosphates in hypothermic conditions

   
Ostashkov K.V.
PubMed Id: 14482573
Year: 1961  Volume: 7  Issue: 5  Pages: 470-475
Download PDF:
Reference:

Ostashkov K.V. (1961) Voprosy meditsinskoi khimii, 7(5), 470-475.
References
 1970 (vol 16)
 1969 (vol 15)
 1968 (vol 14)
 1967 (vol 13)
 1966 (vol 12)
 1965 (vol 11)
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)