VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Metabolism of labile brain phosphates in hypothermic conditions

   
Ostashkov K.V.
PubMed Id: 14482573
Year: 1961  Volume: 7  Issue: 5  Pages: 470-475
Download PDF:  
Citation:

Ostashkov, K. V. (1961). Metabolism of labile brain phosphates in hypothermic conditions. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 7(5), 470-475.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)