VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

On desoxyribonuclease activity of venoms of some snakes

   
Nikol'skaia I.I., Budovskii E.I.
PubMed Id: 14479799
Year: 1962  Volume: 8  Issue: 1  Pages: 73-77
Download PDF:  
Citation:

Nikol'skaia, I. I., Budovskii, E. I. (1962). On desoxyribonuclease activity of venoms of some snakes. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 8(1), 73-77.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)