VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Studies on the arginase activity of a toxinogenic strain of Staphylococcus albus in vitro during the process of cultivation

   
Smirnova M.V., Kuchinskaia N.E., Lebedeva Z.I., Tsar'kova V.I.
PubMed Id: 13914090
Year: 1962  Volume: 8  Issue: 2  Pages: 181-186
Download PDF:  
Citation:

Smirnova, M. V., Kuchinskaia, N. E., Lebedeva, Z. I., Tsar'kova, V. I. (1962). Studies on the arginase activity of a toxinogenic strain of Staphylococcus albus in vitro during the process of cultivation. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 8(2), 181-186.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)