VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Degradation of neuraminic acid by enzyme preparations from animal tissues

   
Tsvetkova I.V.
PubMed Id: 13994627
Year: 1962  Volume: 8  Issue: 4  Pages: 384-388
Download PDF:  
Citation:

Tsvetkova, I. V. (1962). Degradation of neuraminic acid by enzyme preparations from animal tissues. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 8(4), 384-388.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)