VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Effect of roentgen irradiation on the phosphorylation of thiamine

   
Savitskii I.V., Rozanov A.Ia., Pozdniakova L.E.
PubMed Id: 13986910
Year: 1962  Volume: 8  Issue: 6  Pages: 592-598
Download PDF:  
Citation:

Savitskii, I. V., Rozanov, A. Ia., Pozdniakova, L. E. (1962). Effect of roentgen irradiation on the phosphorylation of thiamine. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 8(6), 592-598.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)