VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Study of proteolytic activity in human brain tumors

   
Lutsenko N.G., Promyslov M.Sh.
PubMed Id: 13931826
Year: 1963  Volume: 9  Issue: 1  Pages: 60-63
Download PDF:  
Citation:

Lutsenko, N. G., Promyslov, M. Sh. (1963). Study of proteolytic activity in human brain tumors. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 9(1), 60-63.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)