VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Isolation and properties of cathepsins from transplantable m-1 rat sarcoma

   
Kazakova O.V., Orekhovich V.N.
PubMed Id: 14031589
Year: 1963  Volume: 9  Issue: 1  Pages: 63-70
Download PDF:  
Citation:

Kazakova, O. V., Orekhovich, V. N. (1963). Isolation and properties of cathepsins from transplantable m-1 rat sarcoma. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 9(1), 63-70.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)