VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Neuraminic acid aldolase activity in rat kidneys in experimental nephrosis

   
Tsvetkova I.V., Kozina A.B.
PubMed Id: 13994626
Year: 1963  Volume: 9  Issue: 1  Pages: 96-98
Download PDF:  
Citation:

Tsvetkova, I. V., Kozina, A. B. (1963). Neuraminic acid aldolase activity in rat kidneys in experimental nephrosis. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 9(1), 96-98.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)