VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Neuraminic acid in the body of animals

   
Tsvetkova I.V.
PubMed Id: 13994628
Year: 1963  Volume: 9  Issue: 2  Pages: 115-124
Download PDF:  
Citation:

Tsvetkova, I. V. (1963). Neuraminic acid in the body of animals. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 9(2), 115-124.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)