VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Metabolism of vanillin ingested with phthivazid

   
Grebennik L.I., Gnevkovskaia T.V., Smirnova G.A.
PubMed Id: 13950031
Year: 1963  Volume: 9  Issue: 2  Pages: 127-133
Download PDF:  
Citation:

Grebennik, L. I., Gnevkovskaia, T. V., Smirnova, G. A. (1963). Metabolism of vanillin ingested with phthivazid. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 9(2), 127-133.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)