VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

On the problem of pathochemistry in poisoning with plutonium 239

   
Yolkina N.I., Tokarskaya Z.B.
PubMed Id: 14002633
Year: 1963  Volume: 9  Issue: 2  Pages: 154-160
Download PDF:
Citation:

Yolkina, N. I., Tokarskaya, Z. B. (1963). On the problem of pathochemistry in poisoning with plutonium 239. Voprosy meditsinskoi khimii, 9(2), 154-160.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)