VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Effect of strophanthin k on phosphorylation and respiration of sarcosomes

   
Kondrashova M.N.
PubMed Id: 14057455
Year: 1963  Volume: 9  Issue: 3  Pages: 273-279
Download PDF:  
Citation:

Kondrashova, M. N. (1963). Effect of strophanthin k on phosphorylation and respiration of sarcosomes. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 9(3), 273-279.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)