VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Study of the properties of cathepsins i and ii from transplantable m-1 rat sarcoma

   
Kazakova O.V., Orekhovich V.N.
PubMed Id: 14085675
Year: 1963  Volume: 9  Issue: 5  Pages: 500-507
Download PDF:  
Citation:

Kazakova, O. V., Orekhovich, V. N. (1963). Study of the properties of cathepsins i and ii from transplantable m-1 rat sarcoma. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 9(5), 500-507.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)