VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Rna polymerization activity of desoxyribonucleoprotein from the rat liver and cells from ehrlich ascites cancer in mice

   
Debov S.S., Mardashev S.R., Votrin I.I., Blagoveshchenskaia E.V.
PubMed Id: 14207502
Year: 1964  Volume: 10  Issue: 1  Pages: 92-94
Download PDF:  
Citation:

Debov, S. S., Mardashev, S. R., Votrin, I. I., Blagoveshchenskaia, E. V. (1964). Rna polymerization activity of desoxyribonucleoprotein from the rat liver and cells from ehrlich ascites cancer in mice. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 10(1), 92-94.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)