VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Synthesis of o-nitrophenyl-beta-d-galactopyranoside

   
Gershanovich V.N., Burd G.I.
PubMed Id: 14231613
Year: 1964  Volume: 10  Issue: 2  Pages: 212-213
Download PDF:  
Citation:

Gershanovich, V. N., Burd, G. I. (1964). Synthesis of o-nitrophenyl-beta-d-galactopyranoside. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 10(2), 212-213.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)