VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

RNA and collagen synthesis by fibroblasts during the formation of connective tissue de novo

   
Smirnov V.N., Mazurov V.I., Goncharova V.P., Smirnov M.H., Shkarenkova L.
PubMed Id: 14221558
Year: 1964  Volume: 10  Issue: 3  Pages: 305-310
Download PDF:  
Citation:

Smirnov, V. N., Mazurov, V. I., Goncharova, V. P., Smirnov, M. H., Shkarenkova, L. (1964). RNA and collagen synthesis by fibroblasts during the formation of connective tissue de novo. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 10(3), 305-310.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)