VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Serum transaminases in late pregnancy toxemias

   
Ponomareva T.F., Kolomeichuk L.V.
PubMed Id: 14297225
Year: 1964  Volume: 10  Issue: 5  Pages: 466-468
Download PDF:  
Citation:

Ponomareva, T. F., Kolomeichuk, L. V. (1964). Serum transaminases in late pregnancy toxemias. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 10(5), 466-468.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)