VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

On the effect of chloracizin on the activity of mitochondrial monoamino oxidase

   
Vikhliaev Iu.I., Gorkin V.Z., Gridneva L.I., Smirnova A.V.
PubMed Id: 14297237
Year: 1964  Volume: 10  Issue: 5  Pages: 520-526
Download PDF:  
Citation:

Vikhliaev, Iu. I., Gorkin, V. Z., Gridneva, L. I., Smirnova, A. V. (1964). On the effect of chloracizin on the activity of mitochondrial monoamino oxidase. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 10(5), 520-526.
References
 1964 (vol 10)
 1963 (vol 9)
 1962 (vol 8)
 1961 (vol 7)
 1960 (vol 6)
 1959 (vol 5)
 1958 (vol 4)
 1957 (vol 3)
 1956 (vol 2)
 1955 (vol 1)