VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Effect of phenobarbital and medinal on lysine incorporation in rat liver proteins in vitro

   
Mardashev S.R., Voronov A.Ya., Debov S.S.
PubMed Id: 5602438
Year: 1967  Volume: 13  Issue: 5  Pages: 516-522
Download PDF:  
Citation:

Mardashev, S. R., Voronov, A. Ya., Debov, S. S. (1967). Effect of phenobarbital and medinal on lysine incorporation in rat liver proteins in vitro. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 13(5), 516-522.
References
 1984 (vol 30)
 1983 (vol 29)
 1982 (vol 28)
 1981 (vol 27)
 1980 (vol 26)
 1979 (vol 25)
 1978 (vol 24)
 1977 (vol 23)
 1976 (vol 22)
 1975 (vol 21)
 1974 (vol 20)
 1973 (vol 19)
 1972 (vol 18)
 1971 (vol 17)
 1970 (vol 16)
 1969 (vol 15)
 1968 (vol 14)
 1967 (vol 13)
 1966 (vol 12)
 1965 (vol 11)