VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)
 1984, Volume 30, Issue 6
2-9 Vel'tishchev Iu.E., Sviatkina O.B.
New mediators of allergy and inflammation of a lipid nature
   
12-15 Samal' A.B., Cherenkevich S.N., Khmara N.F.
Chemiluminescence of thrombocytes in thrombin-induced aggregation
   
15-17 Burova N.Yu., Dokshina G.A., Shustova T.I.
Hypoglycemic activity of taurine
   
38-40 Seitkazina G.D., Vasil'eva G.S., Efimov M.L., Kovalenko V.R.
Circadian rhythm of adenosine triphosphatase activity and 32P content in Pliss lymphosarcoma
   
57-61 Gubskii Iu.I., Radzinskii V.E., Smal'ko P.Ia., Korniushina T.V.
Protein-synthesizing apparatus of the rat liver and placenta during damage of the biomembrane by tetrachloromethane and the administration of methylxanthines
   
61-64 Buko V.U.
Prostaglandin metabolism in the liver of rats with different preferences for ethanol
   
64-67 Pavlenko V.S., Slepushkin V.D., Lishmanov Yu.B., Zoloev G.K., Titov M.I.
Biochemical aspects of enkephalin participation in the regulation of adrenergic effects on myocardium
   
76-79 Ryzhenkov V.E., Shanygina K.I., Chistiakova A.M., Miroshkina V.N., Parfenova N.S.
Effect of arginine on the lipid and lipoprotein content of animal blood
   
80-82 Nikolaevskaia V.R., Chernikov M.P.
Proteolysis of milk proteins in young children
   
82-88 Shcherbakova I.A., Petrova N.V., Metel'skaia V.A., Nikitina N.A., Chernysheva N.P.
Isolation and quantitative determination of apoprotein C-11 in the blood using rocket immunoelectrophoresis
   
94-97 Gonchar N.A., Grebenshchikova O.G., Prozorovskiĭ V.N.
Specific binding of fluorescein bimercuric acetate by histidine decarboxylase from Micrococcus
   
106-110 Bogatskaia L.N., Potapenko R.I.
Effect of vasopressin on energy metabolism of the brain in adult and aged rats
   
114-118 Sharmanov T.Sh., Abdraimova S.M., Abdrashitova E.Kh., Maksimenko V.B., Tazhibaev Sh.S.
Hypokinesia, nutrition and lipid metabolism. Lipids and lipoproteins in the blood
   
120-121 Alimova E.K.
Teaching biochemistry in medical schools
   
121-123 Bachinskiĭ P.P.
Unresolved problems of teaching biochemistry in medical institutes
   
 1984 (vol 30)
 1983 (vol 29)
 1982 (vol 28)
 1981 (vol 27)
 1980 (vol 26)
 1979 (vol 25)
 1978 (vol 24)
 1977 (vol 23)
 1976 (vol 22)
 1975 (vol 21)
 1974 (vol 20)
 1973 (vol 19)
 1972 (vol 18)
 1971 (vol 17)
 1970 (vol 16)
 1969 (vol 15)
 1968 (vol 14)
 1967 (vol 13)
 1966 (vol 12)
 1965 (vol 11)