VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Characteristics of the metabolism of gamma-aminobutyric acid in brain tumors

   
Promyslov M.Kh., Solov'eva T.V., Aniskina R.I.
PubMed Id: 5733702
Year: 1968  Volume: 14  Issue: 6  Pages: 619-622
Download PDF:
Reference:

Promyslov M.Kh., Solov'eva T.V., Aniskina R.I. (1968) Voprosy meditsinskoi khimii, 14(6), 619-622.
References
 1986 (vol 32)
 1985 (vol 31)
 1984 (vol 30)
 1983 (vol 29)
 1982 (vol 28)
 1981 (vol 27)
 1980 (vol 26)
 1979 (vol 25)
 1978 (vol 24)
 1977 (vol 23)
 1976 (vol 22)
 1975 (vol 21)
 1974 (vol 20)
 1973 (vol 19)
 1972 (vol 18)
 1971 (vol 17)