VOPROSY MEDITSINSKOI KHIMII (ISSN 0042-8809)

Selective removal of cholesterol after hemosorption on different sorbents

   
Klebanov G.I., Sazhenin G.I., Sherstnev M.P., Andrianova I.P., Sergienko V.I.
PubMed Id: 7179830
Year: 1982  Volume: 28  Issue: 5  Pages: 131-134
Download PDF:  
Citation:

Klebanov, G. I., Sazhenin, G. I., Sherstnev, M. P., Andrianova, I. P., Sergienko, V. I. (1982). Selective removal of cholesterol after hemosorption on different sorbents. Voprosy Meditsinskoi Khimii, 28(5), 131-134.
References
 1984 (vol 30)
 1983 (vol 29)
 1982 (vol 28)
 1981 (vol 27)
 1980 (vol 26)
 1979 (vol 25)
 1978 (vol 24)
 1977 (vol 23)
 1976 (vol 22)
 1975 (vol 21)
 1974 (vol 20)
 1973 (vol 19)
 1972 (vol 18)
 1971 (vol 17)
 1970 (vol 16)
 1969 (vol 15)
 1968 (vol 14)
 1967 (vol 13)
 1966 (vol 12)
 1965 (vol 11)